Korvausilmaventtiili

Perinteisen korvausilmaventtiilin neljä keskeisintä ongelmaa

Korvausilmaventtiilin tehtävä on tuoda puhdas ilma huoneistoon ympäri vuoden, ilman vedontunnetta.

Korvausilmaventtiili on tärkeä elementti ilmanvaihdossa, perinteisen korvausilmaventtiilin ongelmia ovat:

1. RIITTÄMÄTÖN ILMAMÄÄRÄ
2. VEDONTUNNE VIILEÄLLÄ SÄÄLLÄ
3. LIIAN SUURI ALIPAINE
4. KORVAUSILMAN SUODATUS

Tämän korvausilmaventtiilisivun luettuasi tiedät, mistä ongelmat johtuvat, ja miten voit välttää ne!

Lyhyt perehdytys korvausilmaventtiilin ja painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaan

Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta perustuu sisä- ja ulkoilman lämpötilaeroon sekä tuulen aiheuttamaan paine-eroon. Tulo- eli korvausilma otetaan sisälle oleskelutilojen korvausilmaventtiileistä, jotka asennetaan tavallisesti ikkunakarmeihin, ikkunan tuuletusluukkuihin tai seinälle.

Ilma poistuu likaisten tilojen (wc, keittiö, kylpyhuone, vaatehuone) poistoventtiileistä, jotka asennetaan tavallisesti tilan kattoon. Korvausilmaventtiili, puhekielessä myös raitisilmaventtiili ja tuloilmaventtiili, on yksi painovoimaisen ilmanvaihdon tärkeimpiä osia. 

Korvausilmaventtiilin tehtävänä on päästää huonetilaan riittävästi ulkoilmaa.

Ilmanvaihdon ongelmat

Ongelma 1 - Riittämätön ilmanmäärä

Ilmanvaihdon riittämätön korvausilmamäärä johtuu korvausilmaventtiilin puuttumisesta tai vääränlaiseista korvausilmaventtiileistä. Jos korvausilmaventtiili puuttuu, korvausilman saanti heikkenee ja ilmanvaihto ei toimi oikein.

Mitä ongelmia korvausilmaventtiilin puutteesta seuraa?

Poistaako perinteinen korvausilmaventtiili ilmanvaihdon ongelmat?

Perinteinen korvausilmaventtiili ei poista ilmanvaihdon ongelmia, koska usein ilmamäärä ei ole riittävä ja jatkuva ilmantulo ei ole mahdollista kylminä aikoina epämukavan vedontunteen vuoksi. Ilmanvaihdon ongelmia yritetään usein korjata tehostamalla poistoilmanvaihtoa, ja asentamalla lisää perinteisiä korvausilmaventtiileitä. 

Tämä ei poista ilmanvaihdon ongelmia, vaan jopa lisää niitä, koska samalla vedon tunne asunnossa lisääntyy.

Miten riittämätön korvausilma ratkaistaan:

Ilmanvaihto toimii oikein, kun tulo- eli korvausilmaa virtaa sisälle riittävästi ja poistoilma virtaa ulos. Korvausilman tulee virrata sisälle kaikissa olosuhteissa ja kaikkina vuodenaikoina hallitusti korvausilmaventtiilin kautta.

Finluft on ratkaissut nämä ongelmat ja on kehittänyt myös sinulle sopivan korvausilmamenetelmän. Finluftin korvausilmalaitteilla saat jopa kaksinkertaisen määrän korvausilmaa verrattuna perinteisiin korvausilmaventtileihin ja vieläpä asumismukavuudesta tinkimättä.

Ongelma 2 - Vedontunne asunnossa viileän sään aikaan

Vetoa syntyy, koska perinteinen korvausilmaventtiili ei sekoita korvausilmaa huoneilmaan, vaan tuloilma kulkeutuu ”raakana” huoneen alaosassa kohti poistoilmapisteitä eli poistoventtiileitä.

Tämä raaka ja kylmä korvausilma tuntuu epämiellyttävänä vedontunteena asunnon lattiassa ja jaloissa. 

Vedon tunteesta seuraa lisää ongelmia:

 1. Vetoa yritetään estää sulkemalla korvausilmaventtiili kokonaan tai säätämällä korvausilmaventtiiliä pienemmälle.
 2. Korvausilmaventtiilin sulkemisesta tai säätämisestä seuraa se, että hallittu korvausilman virtaaminen asuntoon estyy tai lakkaa kokonaan.
 3. Kun korvausilmareitit ovat kiinni tai puutteelliset, korvausilma tulee huoneistoon epäpuhtaita ja hallitsemattomia reittejä pitkin esimerkiksi rakenteiden läpi.
 4. Lämpökerrostuma kasvaa ja lämmittämisen tarve lisääntyy kun lämpö pakkautuu huoneen yläosaan

Saako korvausilmaventtiiliä sulkea talvella, jos vetää?

Korvausilmaventtiiliä ei saa tukkia, tiivistää tai sulkea talvellakaan. On tärkeää pitää korvausilmaventtiili aina toiminnassa!

Korvausilman hallittu virtaaminen on välttämätöntä, myös talvella.

Korvausilmaventtiilin sulkeminen on yleensä estetty siten, että venttiiliin on rakennettu erillinen talviasento ja kesäasento. Perinteisen venttiilin talviasento ei poista kuitenkaan vedon tunteen ongelmaa. On aina suotavampaa säätää ilmamääriä poistoventtiileistä tuloilman sijaan.

Miten vedontunteen ongelma ratkaistaan?

Vedontunne ei ole pelkästään korvausilman vika. Se syntyy perinteisen korvausilmaventtiilin ilmanjaosta.

Finluft on ratkaissut veto-ongelman ja on kehittänyt myös sinun kotiisi 365 päivää vuodessa toimivan ilmanvaihdon. 
Vedontunnetta ei pääse syntymään, koska Finluftin korvausilmalaitteessa oleva puhallin auttaa huoneen ilman vaihtumaan oikein.

Ongelma 3 - Liian suuri alipaine

Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta perustuu sisä- ja ulkoilman lämpötilaeroon. Lämpötilaero saa aikaan poistoilmakanavaan tai -hormiin imun. Hormin aiheuttama veto aiheuttaa huoneistoon alipaineen, jonka seurauksena viileämpi korvausilma pääsee korvausilmaventtiileistä tai korvausilma-aukoista sisälle.

Painovoimainen ilmanvaihto tarvitsee riittävästi korvausilmaa toimiakseen siten, ettei asuntoon synny liiallista alipainetta.

Mistä korvausilman puute ja liian suuri alipaine johtuu:

 1. Rakenteiden tiivistämisestä (ikkuna-, ovi- ja lämmitysjärjestelmäremonteista sekä lisäeristämisestä).
 1. Korvausilmaventtiileiden poistamisesta.
 2. Korvausilmaventtiileiden tukkimisesta.
 3. Siirtoreittien puutteesta.
 4. Poistoilmanvaihdon tehostamisesta.

Poistaako perinteinen korvausilmaventtiili liian suuren alipaineen?

Perinteinen korvausilmaventtiili ei poista liian suuren alipaineen ongelmaa. Normaali korvausilmaventtiili tarvitsee paine-eron toimiakseen. Jos talossa on niin harva rakenne, että paine-eroa ei synny, niin normaali korvausilmaventtiili ei toimi. Korvausilma tulee tällöin rakenteiden läpi. Ilmanvaihdon tulisi toimia 2-5 pascalin paine-eroissa.

Korvausilmamäärien tulisi toteutua näiden suositeltujen paine-erojen puitteissa. Tavanomaisilla korvausilmaventtiileillä ei päästä suositeltuihin raja-arvoihin.

Miten liian suuren alipaineen ongelma ratkaistaan?

Liian suuri alipaine johtuu ilmanvaihdon epätasapainosta: poistuvan ilman tilalle ei pääse virtaamaan korvausilmaa. Riittävää määrää korvausilmaa on usein vaikea saada perinteisillä korvausilmaventtiileillä.

Finluft on ratkaissut alipaineongelman ja kehittänyt jokaiseen kotiin sopivan korvausilmamenetelmän. Finluftin korvausilmaventtiilillä voidaan hallita ilmanvaihdon aiheuttamaa alipainetta ja tuoda riittävästi korvausilmaa, jotta liiallista paine-eroa ei synny.

Voit nauttia paremmasta sisäilmasta sekä kesällä että talvella. Finluft-laitteilla saadaan vedottomasti riittävä määrä ilmaa taloon ja alipaine pysymään suositusten mukaisena.

Ongelma 4 - Korvausilman suodatus

Ilmanvaihdon tehtävä on tuoda puhdasta ja hapekasta ilmaa hengitykseen ja poistaa rakennuksessa syntyvä epäpuhdas ilma ulos. Korvausilma tulisi tuoda suodatettuna sisälle, puhdasta ja huollettavaa reittiä pitkin, ei rakenteiden läpi.

Mitä ongelmia seuraa, jos korvausilman suodatus ei toimi? 

 1. Suodatin on vääränlainen –  ilma ei läpäise suodatinta ja ilma ei vaihdu asunnossa
 2. Suodatin ei suodata – sisäilmaan kulkeutuu ulkoa siitepölyä, katupölyä ja muita pienhiukkasia
 3. Suodatin ei läpäise ilmaa – korvausilma hakee reittinsä itse ja tulee rakenteiden läpi

Poistaako perinteinen korvausilmaventtiili korvausilman suodatusongelman?

Perinteinen korvausilmaventtiili ei ratkaise korvausilman suodatuksen ongelmaa. Korvausilmaventtiiliin kuuluu yleensä toimituksen yhteydessä suodatin, joka supistaa ilmantulo reittiä liiaksi ja tukkeutuu tarpeettoman nopeasti. Perinteinen suodatin on usein joko tehoton, jolloin se ei suodata epäpuhtauksia tai on liian tiivis, jolloin painovoimaisen ilmanvaihdon talossa ilmamäärät jäävät olemattomiksi.

Jokaiselle korvausilmaventtiilille on suunniteltu litramäärä, jonka tulisi kulkea korvausilmaventtiilin ja suodattimen läpi sisälle taloon.

Miten korvausilman suodatusongelma ratkaistaan?

Korvausilmaventtiilin toiminnan voi varmistaa vain mittaamalla venttiilin kautta kulkevan litramäärän.

Finluft on ratkaissut korvausilman suodatusongelman ja on kehittänyt myös sinulle sopivan korvausilmalaitteen, joka suodattaa ulkoa tulevan ilman lisäksi myös sisäilman.  Puhdasta korvausilmaa riittää, koska sähköstaattinen suodatin takaa paremman ilmanläpäisyn puhtaudesta tinkimättä. Suodatin on allergiaystävällinen ja suodattaa myös hienojakoisen pölyn.