Korvausilmamenetelmä

Patentoitu Finluft korvausilmamenetelmä

Patenttisuojatun Finluft -korvausilmamenetelmän avulla saat puhdasta ja vedotonta korvausilmaa riittävästi ympäri vuoden.  Menetelmä on kehitetty Suomen vaihteleviin olosuhteisiin. Se parantaa vanhojen talojen ilmanvaihtoa ja uusien rakennusten tulisijojen sekä liesituulettimien toimivuutta.

Asiantuntevan tiimimme käsissä syntyi menetelmä, jonka toimintaperiaate on yksinkertainen ja ominaisuudet ensiluokkaiset

Korvausilmamenetelmän avulla ratkaiset 4 tyypillistä tuloilmaongelmaa

1. Riittämätön ilmanmäärä

Perinteisen korvausilmaventtiilin toiminta perustuu paine-eroon. Riittävä korvausilma vaatii suuren paine-eron, jolloin vuotoilmat rakenteista lisääntyvät. Vuotoilmat ovat epäpuhtaita. Finluftin korvausilmalaitteiden ilmamäärät ovat suositusten mukaisilla paine-eroilla 30-50% tavanomaisia venttiilejä ja korvausilmalaitteita suuremmat.

 

A. Korvausilmalaitteiden toiminta perustuu ainutlaatuiseen sisäilman kierrätykseen, jonka ansiosta saadaan enemmän ulkoilmaa sisään. Laite kierrättää sisäilmaa korvausilmareitin ohitse, jolloin ilmavirta ottaa mukaansa raitista ulkoilmaa. Tämä ilmiö helpottaa korvausilman sisääntuloa pienilläkin paine-eroilla ja jopa ilman paine-eroa.

B. Laitteissa oleva puhallin tehostaa ilman tuloa korvausilmaventtiilistä, mutta laitteen avoimen rakenteen ansiosta se ei kuitenkaan pysty ylipaineistamaan huonetilaa. Finluftin tuotteiden rakenne mahdollistaa merkittävät määrät korvausilmaa jopa ilman paine-eroa.

2. Vedontunne viileällä säällä

Vedontunne syntyy ilmojen viiletessä. Kylmä ilma vaipuu alas ja aiheuttaa vedontunnetta. Oikein toimiva ilmanjako poistaa vedontunteen ja venttiilin sulkemisen tarpeen.
Vetoa ei synny, koska Finluftin korvausilmalaitteessa oleva puhallin ohjaa korvausilman huoneen yläosaan, ja korvausilma lämpenee huoneenlämpöiseksi huoneen yläosassa. Katonrajassa oleva lämpöenergia otetaan näin hyötykäyttöön. 

 

Sisäilman kierrätys Finluft -korvausilmalaitteessa:

  1. Korvausilma suodatetaan ja tuodaan hallitusti huollettavaa reittiä pitkin laitteelle.
  2. Sisäilman kierrätyksen ansiosta korvausilma sekoittuu runsaaseen huoneilmaan.
  3. Laitteen puhallin ohjaa sekoituksen jälkeen puhtaan ja raikkaan korvausilman huoneen yläosaan. Huoneen yläosassa oleva lämpö sekoittuu korvausilmaan ja alas vaipuessaan on jo huoneilman lämpöistä. Näin vältämme vedontunteen!
  4. Oleskelualueen ilma vaihtuu raikkaaksi ja huoneen lämpötila on tasainen.

Finluft -korvausilmalaite toimii ympäri vuoden ja turvaa raikkaan sisäilman kaikkina vuodenaikoina!

3. Liian suuri alipaine

Finluftin korvausilmamenetelmällä voidaan korjata poistoilman aiheuttamaa liiallista painetta. Liian suuri alipaine aiheutuu siitä, että korvausilmaa ei pääse sisään riittävästi suhteessa poistoilmaan. Useissa korvausilmaventtiiliratkaisuissa venttiilin rakenne ja suodatin vaativat suuren paine-eron riittävän ilmamäärän saavuttamiseksi.

A. Finluftin korvausilmamenetelmä ei tarvitse suurta alipainetta, jotta ilmaa saadaan riittävä määrä sisälle huoneistoon. Suositusten mukaiset pienet paine-erot riittävät. Pieni paine-ero vähentää huomattavasti rakenteiden läpi tulevia vuotoilmoja. Finluftin tuotteiden rakenne mahdollistaa merkittävät määrät korvausilmaa jopa ilman paine-eroa.

B. Perinteisiä korvausilmaventtiileitä suljetaan usein vedon vuoksi. Finluftin laitteilla varustettuja korvausilmareittejä ei tarvitse sulkea viileinä vuodenaikoina ja näin vältetään korvausilmavaje ja alipaineongelmat talviaikaan.

Finluft -korvausilmalaitteilla voidaan tuoda hallitusti riittävä määrä korvausilmaa huollettavaa reittiä pitkin ja hallita epäterveellisiä ilmavuotoja.

4. Korvausilman suodatus

Ilman suodatus ja pieni suodatinpinta-ala johtavat usein siihen, että suodattimet tukkeutuvat nopeasti eikä korvausilma pääse sisään korvausilmaventtiilistä. 
Finluftin tuotteissa käytetään HAF-allergiasuodatinta. Sähköstaattisten kennokanavasuodattimien ilmanläpäisy on poikkeuksellisen hyvä. Allergiaystävällinen suodatin imaisee itseensä hienojakoisenkin pölyn. 

FLL-sarjan tuotteissa suodatinpinta-ala on jopa viisi kertaa suurempi kuin tavanomaisissa korvausilmaventtiileissä, jolloin myös huoltoväli saadaan pidemmäksi.

Finluft–korvausilmalaitteet FL ja FLL suodattavat ulkoa tulevan ilman lisäksi myös sisäilman.