Hyvä sisäilma

Millaista on hyvä sisäilma?

Vietämme sisätiloissa suurimman osan elinajastamme. Sen vuoksi ei ole samantekevää, millaista
sisäilmaa hengitämme. Hyvä sisäilma koostuu useasta osatekijästä. On tärkeää, että huolehdimme
sisäilman laadusta. Keskeinen keino on oikein toimiva ilmanvaihto.

1.Hyvä sisäilma on puhdasta

Hyvä sisäilma on puhdasta. Se ei sisällä liikaa epäpuhtauksia. Sisäilmassa on sekä kaasumaisia että hiukkasmaisia aineksia. Pienhiukkaset, joita ilmassa on, kulkeutuvat hengityksemme mukana keuhkoihin. Ulkoilmasta tulevat pienhiukkaset voivat lisätä sairastumisriskiä. Allerginen nuha ja homepölykeuhko ovat sairauksia, jotka voivat johtua ilmassa olevista homeista. Hiukkasmaisia epäpuhtauksia ovat muun muassa huonepöly, allergeenit, epäorgaaniset kuidut, asbesti ja mikrobit.

Kaasumaisia epäpuhtauksia ovat mm. formaldehydi, ammoniakki, hiilidioksidi, hiilimonoksidi, radon, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), styreeni, tupakansavu. Niitä muodostuu sisällä olevista ihmisistä, mutta myös rakenteista, materiaaleista ja pintakäsittelyistä. Riittävä tuulettuminen vähentää kaasumaisia epäpuhtauksia.

Jos korvausilma tulee huoneistoon hallitsemattomasti rakenteiden, tiivisteiden tai muiden epäpuhtaiden reittien kautta, se lisää huoneilman epäpuhtauden riskiä.

2. Hyvä sisäilma on hajuton

Haju ei välttämättä ole merkki terveydellisesti vaarallisesta sisäilmasta. Se on kuitenkin merkki siitä, että ilmanvaihto ei toimi riittävällä tavalla. 

Hajuton sisäilma parantaa viihtyisyyttä ja sitä on helppo hengittää. Hajuja sisäilmaan pääsee korvausilman mukana ulkoilmasta ja rakenteista. Myös materiaaleista voi tulla hajuja. Materiaalipäästö voivat olla peräisin mm. liimoista, maaleista, eriliaisita pintakäsittelyaineista. M1 -merkillä varustetut tuotteet ovat vähäpäästöisiä ja puhtaita. Mikäli ilmassa on hajuja, on selvitettävä mistä ne johtuvat ja voidaanko niitä vähentää ilmanvaihtoa parantamalla.

3. Hyvä sisäilma on vedoton

Hyvä sisäilma on vedoton. Veto johtuu väärin toimivasta ilmanvaihdosta. Liian pienellä virtausnopeudella ja vääränlaisella virtaussuunnalla tapahtuva ilmanvaihto aiheuttaa vedontunnetta lattianrajaan. Sisäilman tulisi olla oleskelualueella vedoton.

4. Hyvä sisäilma on meluton

Melua tulee usein rakennuksen ulkopuolelta. Sitä voi syntyä myös rakennuksen sisältä erilaisista laitteista. Laitteiden valinnassa kannattaa ottaa huomioon laitteiden synnyttämä melu ja sijoittaa laitteet siten, että vältetään turhaa melua. Finluft korvausilmajärjestelmä on suunniteltu mahdollisimman meluttomaksi.

5. Hyvä sisäilma on sopivan kosteaa

Jos sisäilman kosteus on alle 40%, se on sopivan kosteaa. Jos sisäilman kosteus on yli 40% erilaiset
homeet ja pölypunkit saavat lisääntymiseen tarvittavan kosteuden.

 Liian korkea lämpötila, pölyisyys ja formaldehydi aiheuttavat kuivuuden tunnetta. Liian kuiva sisäilma aiheuttaa sekä silmien, ihon, nenän, hengitysteiden ja limakalvojen kuivumista.

Selkeä merkki huonosti toimivasta ilmanvaihdosta on kosteus, joka tiivistyy pinnoille ja ikkunoihin.

6. Hyvä sisäilma on happirikasta

Huoneilma on happirikasta, kun se vaihtuu riittävän tehokkaasti. Ilmanvaihto on syytä pitää päällä jatkuvasti. Kun ilmanvaihto toimii oikein, hiilidioksidin, epäpuhtauksien ja hajujen määrä saadaan vähennettyä. Liian korkea hiilidioksidi- tai kosteuspitoisuus vaikuttavat myös happirikkauteen.

7. Hyvä sisäilma on sopivan lämmintä

Suositeltava lämpötila on 20-22 astetta. Asumisterveyden asetukset suosittelevat + 18 – 26 asteen lämpötiloja, kun taas rakentamismääräyskokoelman ohje on + 21 astetta oleskelualueella.

Liian korkea lämpötila huonontaa sisäilman laatua, koska se antaa paremman kasvualustan erilaisille homeille. Se myös edesauttaa materiaalien päästöjä. Liian korkeassa lämpötilassa ilma saattaa tuntua kuivalta ja ummehtuneelta. 

Etenkin kesällä painovoimainen ilmanvaihto kohtaa haasteita kun lämpötilaeroa sisä- ja ulkoilman välillä ei ole juurikaan. Poistuvan ilman määrä voi olla liian pieni, jolloin ilma voi olla huonolaatuista huonon vaihtuvuuden seurauksena. Tutustu tarkemmin painovoimaiseen ilmanvaihtoon.

Miten laadukas sisäilma saadaan aikaiseksi?

Riitävä ja oikein toimiva ilmanvaihto on yksi keskeinen keino parantaa sisäilman laatua. Ilmanvaihto on syytä pitää aina päällä. Ilmanvaihdon suunnittelu, toteutus ja säädöt tulee tehdä siten, että ilmanvaihto toimii oikein.

KESKEISIMMÄT KEINOT HYVÄN SISÄILMAN AIKAANSAAMISEKSI:​

1. Huolehditaan riittävä ja oikein toimivat ilmanvaihto
2. Estetään ja rajoitetaan haitalliset epäpuhtauspäästöt
3. Hallitaan huoneilman kosteutta